top of page
2 חלות.jpg

חשמל כשר בשבת

חברת איי-סטורג' מספקת מערכות אגירת חשמל לטובת פתרון הלכתי לשימוש בחשמל כשר בשב"ק ובמועדי ישראל, גיבוי למצבי חירום ופוטנציאל עתידי להנות מחשמל זול בכל ימות השבוע.
 

מערכת "חשמל כשר" לשבת של איי-סטורג' מאושרת ע"י משמרת השבת והוועדה לענייני אנרגיה בשבת ובעלת תקן בטיחות ותקן חשמל של מכון התקנים בישראל.

הוועדה לאנרגיה בשבת לוגו.png
נרות 3.jpg

מערכת חשמל כשר מספקת את צריכת החשמל בשבת

חשמל כשר בשבת.png

נתוני אמת ממערכת איי-סטורג' שהותקנה בירושלים בתשפ"ב
צריכת החשמל (בכחול) מסופקת ממערכת האגירה (בירוק) החל מזמן הדלקת נרות ועד לצאת השבת לפי ר"ת

נרות ויין.jpg

קבוצת רכישה לחשמל כשר

חברת איי-סטורג' מארגנת קבוצת רכישה לטובת פתרון הלכתי לאגירת חשמל כשר לשימוש בשב"ק ובמועדי ישראל, גיבוי למצבי חירום ופוטנציאל עתידי להינות מחשמל זול בכל ימות השבוע.

 

קבוצת הרכישה תאפשר להוזיל באופן משמעותי את עלויות רכישת הסוללות ועלויות ההתקנה של המערכות בבתים פרטיים. קבוצת הרכישה תבצע בדיקה פרטנית אצל כל לקוח על מנת לאפיין את גודל המתקן שניתן להתקין בכל דירה, עלות ההתקנה והשימושים האפשריים לשבת.

 

המערכת המאפשרת טעינת חשמל ביום חול מחברת החשמל ושימוש בחשמל כשר בשבתות ומועדי ישראל ולפיכך עלות רכישת החשמל לשבת זהה למחיר החשמל ביום חול. ככול שימצא מקום בגג הבניין ניתן להוסיף פאנלים סולאריים לטעינה מאנרגיית השמש.

ימים א'-ה' בשעות 9:00-15:00

2 חלות 2.jpg
אישור משמרת השבת תשפד.png

צור קשר

חברת איי-סטורג' תשמח לספק פרטים נוספים אודות פתרונות אגירת אנרגיה לחשמל כשר בשבתות ובמועדי ישראל לבתים פרטיים ולמוסדות ציבור

074-7355533

bottom of page